Usługi

Pragmatyzm w zarządzaniu kryzysowym

Co to jest kryzys? Kiedy zacząć działać? Jak działać? Kto powinien działać? Jest tak wiele pytań dotyczących zarządzania kryzysowego, które wymagają odpowiedzi, że może to być przytłaczające. Nauka od podstaw może zająć dużo czasu, a i tak nie ma gwarancji efektów. Jest jednak łatwiejszy sposób – możesz zająć się potrzebami Twojego biznesu w zakresie zarządzania kryzysowego, jednocześnie ucząc się, korzystając z mojego doświadczenia.

Współpracowałam z CrisisProof.it i przeszłam wszystkie sześć kroków. Efekty są niezwykłe. To tak, jak bym od nowa zobaczyła, jak działa mój biznes. Stworzyłam najbardziej odporną na kryzys wersję mojego biznesu. Moi pracownicy, klienci i partnerzy biznesowi wiedzą, że zrobię wszystko, aby zapewnić im sukces. I właśnie to robię. Zbudowałam firmę, która może przetrwać każdy kryzys. Ty również możesz!

– Name, Company

Dostępne usługi

Ocena zarządzania kryzysowego

Przegląd ryzyka operacyjnego i organizacyjnego, aby zidentyfikować kluczowe procesy i znaleźć krytyczne luki. Z perspektywy ryzyka operacyjnego oceniamy zasoby, wiedzę, obiekty i sprzęt. Z perspektywy organizacyjnej oceniam kompetencje, własność, odpowiedzialność i dokumentację.

Planowanie kryzysowe

Przegląd istniejącej dokumentacji (polityka, strategia, procedury, plany reagowania, standardy działania, przewodniki po kluczowych rolach, dokumenty pomocnicze) i aktualizacja na podstawie dobrych praktyk. Określenie ról, obowiązków i struktury organizacyjnej. Opracowanie planu działania w celu zniwelowania potencjalnych luk w zarządzaniu.

Ćwiczenia i szkolenia

Zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń zespołowych specyficznych dla danej roli. Przeprowadzenie ćwiczeń weryfikujących umiejętności i budujących pewność siebie. Interaktywne warsztaty, które stawiają zespół w symulowanych scenariuszach kryzysowych, aby pomóc w ćwiczeniu i ocenie skuteczności reakcji i gotowości organizacji.

Zarządzanie kryzysowe

Sześciostopniowy proces obejmujący wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem kryzysowym w Twojej firmie. Począwszy od zdefiniowania strategii, poprzez proces odkrywania i identyfikacji, aż do oceny i planowania kryzysowego. Usługa ta obejmuje również opracowanie ćwiczeń, jak również proces doskonalenia.

Skorzystałem z usług CrisisProof.it aby stworzyć mój planu zarządzania kryzysowego i jestem teraz pewien, że moja firma przetrwa każdą burzę. Trudno wyrazić, jak ważny jest dla mnie ten dokument. Daje mi możliwość bycia spokojnym i skupionym w przypadku kryzysu i daje mi poczucie, że robię wszystko, co możliwe, aby zapobiec kryzysowi. Było to również doświadczenie edukacyjne, zmieniło moje myślenie o kryzysach.

– Name, Company

Używam tego frameworka przez ostatnie 3 miesiące. Jest bardzo dobrze skonstruowany i zorganizowany. Zdobyte umiejętności okazały się nieocenione w określeniu, jakie są kluczowe elementy mojego biznesu i jakie są zagrożenia dla tych elementów. Pomogło mi to również w pracy z kryzysem, a następnie w podjęciu działań naprawczych. Gorąco polecam każdemu, kto chce uczynić swój biznes bardziej odpornym na kryzysy.

– Name, Company